Krizový byt

určený pro oběti domácího násilí a nenadálé životní situace vyžadující okamžité bytové řešení

Projekt byl podpořen grantem ve výši 30 000Kč

Srdečně děkujeme