Děkujeme našim rodinám, které jsou pevným základem a nepřetržitou pomocí. Děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří se zapojují do aktivit a akcí spolku. Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří nás podporují materiálně. Dárcovská základna je opravdu široká. Děkujeme srdečně instuticím, organizacím, firmám, soukromým osobám a anonymním dárcům za finanční podporu.

Velmi se ceníme podpory a pomoci, které se nám dostává.

ŽÁDNÁ POMOC NENÍ MALÁ.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. V celkové výši 135.000Kč

Srdečné poděkování za poskytnuté dotace: Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Karlovarský kraj

Velíké DÍKY, za finanční dar iniciativě Spolu silnější pod vedením generála Petra Pavla a to ve výši 18 124Kč a palivovou kartu v hodnotě 10 000Kč pro náš spolek ❤️❤️❤️. Velmi si vážíme této pomoci, která nám byla poskytnuta a vážíme si krásné, záslužné podpoře, kterou tato iniciativa pomáhá pomáhat. 💕💕 DĚKUJEME 🥰

Děkujeme městu CHEB

za poskytnutou dotaci 90.000Kč na celoroční činnost Centra pomoci a podpory v Chebu. Finance byly použity na provoz.

Děkujeme Karlovarskému kraji

za poskytnutou dotaci 55 300Kč na podporu rodiny. Finance byly použity na provoz a chod Centra materiální pomoci.

Děkujeme městu Ostrov

za poskytnutou dotaci 10 000Kč na provozní a mzdové náklady Multigeneračního centra v Ostrově. Z financí byla hrazena část nájmu a mzdových nákladů.

Děkujeme městu Karlovy Vary

za poskytnutou dotaci 45 000Kč na provozní náklady. Z financí byla hrazená část pronájmu prostoru Centra pomoci a podpory v Karlových Varech.

Děkujeme městu Hroznětín

za finanční dar 10 000Kč. Částka byla použita na rozvoz materiální pomoci, nákup potravin pro konkrétní sólorodiče v nouzi.

Děkujeme Mateřskému centru v Karlových Varech

za příspěvek na mzdové náklady 658 848Kč. Z financí byla proplácena mzda 6-ti maminkám samoživitelkám.

Děkujeme Úřadu práce v Karlových Varech

za příspěvek na mzdové náklady 165 964Kč. Z financí byla podpořena dvě pracovní místa v Chebu a 2 sdílená pracovní v Karlových Varech.

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnost

za příspěvek 167 000Kč na víkendové pobyty pro 20 sólorodičů a 30 dětí a letní pobyty pro 20 dětí.

Děkujeme platformě Donio

Děkujeme platformě Donio za sbírku ve výši 6 560Kč na školní pomůcky.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco

za finanční příspěvek 20 000Kč, částka byla použita na provozní náklady a aktivity spolku.

Děkujeme Nadaci VIA

za finanční dar 15 000Kč, částka byla použita na činnost a aktivity Centra pomoci a podpory v Chebu.

Děkujeme Nadačnímu fondu ALBERT

za věcný příspěvěk v hodnotě 7 341,30Kč. 87 kusů dezinfekce v rámci pomoci v boji proti COVID-19.

Děkujeme Nadaci Via

za poskytnutí nadačního příspěvku 15 000Kč. Částka byla použita na provozní náklady a aktivity Centra pomoci a podpory v Chebu.

Děkujeme Člověku v tísni, o.p.s.

za věcný dar v hodnotě 68.410Kč. Stavevnice LEGO 90kusů.

Děkujeme hypermarketu Globus v Jenišově

za věcný dar ve formě zboží v hodnotě 4 638Kč. Potraviny a sladkosti ke Dni dětí a k Mikuláši.

Děkujeme Nadaci St.Joachim

 za darování 4 notebooků do sociálně znevýhodněných rodin.

Děkujeme městu Karlovy Vary

za zprostředkování letního pobytového tábora pro 10 dětína 14 dní.

Děkujeme městu Karlovy Vary

za výpůjčku prostorů pro Nábytkovou banku v Karlových Varech.

Děkujeme obchodním řetězcům Lidl v Chebu, Kaufland  a Tesco v Ostrově

za pravidelnou dodávku obalového materiálu.

Děkujeme firmě Prima Delika s.r.o.

za pravidelnou měsíční dodávku 10-ti kg masa pro sólorodiče.

Děkujeme rodinné firmě Pelant – Doupovské uzeniny

za opakovaný věcný dar.

Děkujeme společnosti 4SPA v Karlových Varech

za finanční dar 10 000Kč na nákup vánočních dárků pro děti.

Děkujeme společnosti Fip Props – Jiřímu Krejčířovi

za opakovaný finanční dar ve výši 49 035Kč. Pro děti, akce a provoz centra.

Děkujeme truhlářství -Davidu Královi

za materiální dar kancelářských stolů. Dělají radost a dobře slouží.

Děkujeme LEDA boutique v Karlových Varech 

za materiální dar obchodních regálů. Slouží dobře a splnily svůj účel.

Děkujeme rodinné firmě Serafin 

materiální dar bylinných čajů s logem Nádechu. Voní báječně a dělají radost.

Děkujeme Martině Jankovské a jejímu manželovi

za materiální dar a výrobu nádechových andílků. Dělají radost a vykouzlí úsměv.

Děkujeme KV WOMEN CLUB

za materiální vánoční dar ve formě cukroví, potravin a dárečků. Bylo to milé překvapení.

Děkujeme PROMENÁDĚ – online supermarket

za materiální dar a pravidelnou podporu potravinami.

Děkujeme NEJPOTRAVINY- Karlovy Vary

za materiální dar a pravidelnou podporu.

Děkujeme věznici Ostrov

 za materiální dar – ruční výrobky.

Děkujeme JÓGA NAMASTE Karlovy Vary

za materiální podporu a spolupráci.

Děkujeme paní Sylvii Dymákové

za opakovanou materiální podporu formou plen a potřeb pro nejmenší.

Děkujeme Fotoateliér Isabelle Tyrmer

za darování profi fotek.

Děkujeme Vařím v ateliéru, maluji v kuchyni – paní Jitce Tomanové

za materiální dar originální porcelán pro Nádech,

Děkujeme společnosti KOFOLA

za materiální dar 600ks sirupů

Děkujeme MIXIT

za materiální dar formou zdravého mlsání.

Děkujeme Cukrárně Ondra ve Staré Roli

za matriální pomoc – voňavé velikonoční beránky.

Děkujeme Pomoc v nouzi o.p.s

.za materiální dar – 16 kusů kojeneckého mléka.

Děkujeme firmě Waleda

za materiální dar – kosmetiku pro nejmenší.

Děkujeme SOS zvířata v nouzi

za materiální dar – žrádlo pro psy, morčata a králíky.

Děkujeme firmě MBN – Profi elektronářadí Janka Slouková – Jan Slouka

za materiální dar – potraviny pro sólorodiče.

Děkujeme – Autodoprava Daniel Sládek

za prožitkový dar – zájezd do Drážďan.

Děkujeme fotografce – paní Dominice Dostálové

za profi focení.

Děkujeme Dorty Monika Strausová

za sladký materiálový dar – dorty a balíčky pro děti.
 

Děkujeme firmě Do:pusy

za materiální dar – 180 zdravých a chutných nanuků.
 

Děkujeme Karlovarskému symfonickému orchestru a paní Vlastě Vodičkové

za materiální dary formou balíčků pro děti a rodiče a celoroční podporu.
 

Děkujeme prodejně DM drogerie

za materiální dar- velká nadílka drogerie a mlék pro nejmenší.
 

Děkujeme skupině Deskovky pro dobrou věc

12 044Kč ze sbírky jsme použili na provoz našeho centra.

Děkujeme firmě Foodgohome Karlovy Vary

za poskytnutí materiálního daru formou potravin pro rodiče samoživitele.
 

Děkujeme firmě Lahůdky Krčma

za matreiální dar – opakovanou potravinovou pomoc.

Děkujeme dětské herničce Bublina z Chodova

za materiální dar ve formě potravin.

Děkujeme firmě MetaCell s.r.o.

 za finanční dar 300 000Kč, který nám dal nový nádech a pomohl nám přestát náročné období.
 
 

Děkujeme Potravinové bance Karlovarského kraje

za celoroční potravinovou pomoc a spolupráci.
 
 

Děkujeme firmě VELTA PLUS s.r.o.

za poskytnuté prostory se slevou na nájmu.
 

Děkujeme Oblastní charitě v Ostrově

za potravinou pomoc a spolupráci.

Děkujeme Rodinnému centru Sluníčko v Ostrově

za materiální dar formou potravinové pomoci a další spolupráci.
 

Děkujeme BAGEL Lounge Karlovy Vary

za materiální dar – 10 dárkových poukazů a uspořádanou materiální sbírku.
 

Děkujeme Magistrátu města Karlovy Vary – paní Andree Pfeffer Ferklové

 za materiální pomoc – roušky a respirátory.